Welcome to the Community Fund web site*
*
*
 HAFAN/HELP

Cysylltu ni
Os oes gennych ymholiad, bydd eich swyddfa Cronfa Gymunedol leol yn barod i'ch helpu.

Mae manylion cyswllt ein swyddfeydd ar gael.

Ein nod yw delio 'n cwsmeriaid yn gyfeillgar, cwrtais ac mewn modd sy'n eu cynorthwyo. Os ydych yn anfodlon 'r ffordd y deliodd y Gronfa Gymunedol chi, cewch wybod sut i gwyno.

Os hoffech dderbyn gwybodaeth rheolaidd am newyddion diweddaraf y Gronfa Gymunedol cewch ymuno 'n rhestr bostio. Gallwn ebostio gwybodaeth atoch.


small green arrow
Sut i gwyno