Welcome to the Community Fund web site*
*
*
 HAFAN/ARIANNU EICH PROSIECT
Ariannu eich prosiect


Os ydych yn chwilio am arian gan y Gronfa Gymunedol, dylech wneud yn siŵr eich bod yn gwybod pa wybodaeth fydd angen arnoch cyn gwneud cais. Bydd eich cais yn cystadlu llawer o rai eraill. Darllenwch yr adran hon i’ch helpu i wneud cais da. Edrychwch ar y drefn ymgeisio sy’n dangos sut y byddwn yn penderfynu ariannu’r cais neu beidio.

Pan fyddwch yn barod i wneud cais mae’n bosib dadlwytho’r ffurflenni cais a chael cymorth i gwblhau eich cais.

Os ydych yn derbyn grant gennym ar hyn o bryd, cewch wybodaeth ar sut i rheoli eich grant yn effeithiol.